ฝ่ายแรงงาน สอท ณ กรุงเทลอาวีฟ เยี่ยมแรงงานไทยบริเวณฉนวนซ่า

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยและตรวจดูสถานที่หลบภัยกรณีเกิดเหตุการณ์การยิงจรวดมาจากฝั่งกาซ่า ในบริเวณรัศมี 10 กม จากฉนวนกาซ่า จำนวน 3 จุด คือ เขต Southern Ashkelon ตอนบนของฉนวนกาซ่า มีแรงงานไทยทำงานประมาณ 20 คน เขต Netiv HaAsara ติดกับเขตกำแพงกาซ่า มีแรงงานไทยทำงานประมาณ 200 คน และถัดลงมาเขต Sderot มีแรงงานไทยทำงานประมาณ 20-30คน โดยทั้ง 3 จุดถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และมีจรวดถูกยิงเข้ามาจากฝั่งกาซ่ามากที่สุดของภาคใต้ของอิสราเอล

การตรวจเยี่ยมพบว่า แรงงานไทยยังมีขวัญและกำลังใจดี ออกไปปฏิบัติงานในสวนเกษตรและใช้ชีวิตตามปกติ บริเวณที่พักมีบังเกอร์สำหรับหลบภัยจากจรวดไว้ให้ ฝ่ายแรงงานได้ย้ำเตือนให้ระมัดระวัง ให้คอยฟังข่าวสารจากทางการอิสราเอลและจากฝ่ายแรงงาน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนภัย และทบทวนแนวปฏิบัติตนกรณีถูกโจมตีด้วยจรวด ทั้งนี้ ฝ่ายแรงาน ได้นำความห่วงใยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาส่งต่อให้แก่แรงานไทยทุกคน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่แรงงานไทยไว้ใช้ออกกำลังกาย