สนร.ญี่ปุ่นประกาศเตือน ผู้หลบหนีหรือลักลอบทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย

oversea

 

ด้วยมีคนไทยบางส่วนหลบหนีหรือลักลอบทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย
เพื่อเป็นการแจ้งเตือนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจึงขอออกประกาศเตือน ดังต่อไปนี้

1. สามารถทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้เฉพาะผู้ที่นายจ้างได้ยื่นขอรับอนุญาตให้มีสถานะพำนักให้ทำงาน (วีซ่า) ต่อกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

วีซ่ามี 16 ประเภท ได้แก่
1. ศาสตราจารย์
2. ศิลปิน
3. ผู้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา
4. นักข่าว/นักหนังสือพิมพ์
5. ผู้เชี่ยวชาญ (Highly Skilled Professional)
6. นักลงทุน/ผู้บริหาร
7. นักกฎหมาย/นักบัญชี
8. ผู้ให้บริการทางการแพทย์
9. นักวิจัย
10. ครู/ผู้สอน
11. วิศวกร/ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์และกิจการต่างประเทศ
12. ผู้ที่ทำงานกับบริษัทสาขาในต่างประเทศ
13. นักแสดง
14. แรงงานฝีมือ เช่น ผู้ปรุงอาหารไทย ควาญช้าง ครูสอนมวยไทย
15. ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
16. ผู้บริบาลผู้สูงอายุ

2. สามารถทำงานในอาชีพและภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตภายใต้นายจ้างตามข้อ 1

3. ทำงานไม่ตรงกับประเภทวีซ่าหรือทำงานกับนายจ้างรายอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต จะเข้าข่ายทำงานโดยผิดกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 2 ล้านเยน

4. ทำงานเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต (Illegal over staying) มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือมีโทษปรับไม่เกิน 3 ล้านเยนหรือทั้งจำทั้งปรับ (มีเงื่อนไขทางกฎหมาย) และเข้าข่ายถูกเนรเทศส่งกลับประเทศ แรงงานที่ถูกเนรเทศจะถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี

5. ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย ไม่สามารถเข้าในระบบประกันสังคมได้ (ไม่ได้รับการประกันสุขภาพ ประกันการมีงานทำและประกันบำนาญชราภาพ)

6. การร้องทุกข์กรณีค่าจ้างค้างจ่ายต่อทางการญี่ปุ่นมักจะไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากไม่มีหลักฐานในการจ้างงานและสืบหานายจ้างได้อย่างลำบาก

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น
Facebook : http://fb.me/rtetokyo.labour
Website : http://japan.mol.go.th/
LINE ID : labourhotline1 / Labourhotline2

 

ดาวโหลดไฟล์ข้อมูลนี้เพื่อส่งต่อได้ ที่นี่

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศเตือนผู้หลบหนีหรือลักลอบทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย.pdf110.97 KB