ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง และทีมประเทศไทยร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงแรม แชงกรี-ลา ไอร์แลนด์ ในโอกาสดังกล่าวมี นายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานพิธี โดยได้รับเกียรติจาก นาย Paul Chan Mo-po รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮ่องกง เป็นแขกเกียรติยศ พร้อมด้วย นาย Song Ru’an Deputy Commissioner สำนักงานกระทรวงการต่างประเทศจีน ณ เมืองฮ่องกง ประธานพิธีได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ของไทย นอกจากนั้น สหประชาชาติ ยังยกย่องให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันดินโลก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรดินซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลก ตลอดจนได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย-ฮ่องกง โดยเฉพาะในปีนี้ ที่มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงบ่อยครั้ง การมีแผนจะจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการค้าฮ่องกงที่กรุงเทพฯ และการลงนามความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและฮ่องกง ในการนี้มีแขกผู้มีเกียรติจากประเทศต่างๆ ร่วมงานอาทิเช่น คณะกงสุลต่างประเทศ ผู้แทนภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชนในฮ่องกงเข้าร่วมงานกว่า 500 คน