สนร.สิงคโปร์ จัดงานปีใหม่ให้ อสร และ แรงงานไทย

 วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 สนร.สิงคโปร์ ได้ร่วมกับ อสร. ในสิงคโปร์จัดงานวันปีใหม่ให้แก่พี่น้องแรงงานได้มาพบปะและสนุกสนานด้วยกัน โดยมีการจับฉลากและแลกของขวัญกัน สนร. สิงคโปร์ พร้อมกับนายพรม สุภาษิต ประธาน อสร. ในสิงคโปร์ได้เตรียมของขวัญพิเศษให้แก่พี่น้องแรงงานไทยและแม่บ้านในในสิงคโปร์ในวันพิเศษนี้ด้วย