สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุญาตการตั้งโรงงานไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวาระพิเศษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายนางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุญาตการตั้งโรงงานไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวาระพิเศษ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม