ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.ญี่ปุ่นสนับสนุนการทำธุรกรรมทางการเงินแบบถูกต้องตามกฎหมายเพื่อลดหย่อนภาษี

15 มกราคม 2561

          บริษัทรับส่งเงินระหว่างประเทศ SBI Remit เข้าพบ นางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เสนอแบบการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้มีครอบครัวในอุปการะกรณีส่งเงินระหว่างประเทศฉบับภาษาไทย ตามที่ทางสนร.ญี่ปุ่นเคยร้องขอเพื่อประโยชน์ในการให้ผู้ฝึกงานไทยส่งเงินในช่องทางที่ถูกกฎหมายให้ครอบครัวและสามารถนำหลักฐานการส่งเงินให้ครอบครัว (ตามเงื่อนไขกฎหมายของญี่ปุ่น) ไปลดหย่อนภาษีเงินได้ต่อไป ทั้งนี้ทาง SBI Remit ได้จัดทำตัวอย่างการกรอก “หนังสือคำร้องขอลดหย่อนภาษีสำหรับผู้มีครอบครัวในอุปการะและอื่นๆ ประจำปีค.ศ. 2018” (平成30年分 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例) เป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ยื่นคำร้องชาวไทยเข้าใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ในการนี้บริษัทฯ ฝากประชาสัมพันธ์การขยายเวลาโปรโมชั่นสำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีโดยมีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 990 เยน ระยะเวลาโปรโมชั่นถึงวันที่ 4 เมษายน 2561