แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ (ศปก.รง.นว.) ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางพัฒนา พันธุฟัก แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ (ศปก.รง.นว.) ครั้งที่ 2/2561 เพื่อหารือการจัดเตรียมข้อมูลประกอบประเด็นการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสื่อสารจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว