แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมหารือส่วนราชการ ภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมหารือส่วนราชการ ภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางพัฒนา พันธุฟัก แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว