สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Westlite Papan

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับฝ่ายกงสุล ได้เดินไปทางไปเยี่ยมแรงงานไทย ที่หอพัก Westlite Papan ในการเยี่ยมมีกิจกรรม ให้ความรู้ด้านแรงงานและกงสุล ตรวจสุขภาพ และรับประทานอาหารร่วมกัน มีแรงงานมาร่วมประมาณ 40 คน