แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ กิจกรรม : ส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมอาชีพ สร้างงานและสร้างรายได้ สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ วัดวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน มีผู้เข้าร่วมการฝึกจำนวน 20 คน