โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดราชบุรี กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ : หลักสูตรการสานกระเป๋า/ตระกร้าจากเส้นพลาสติก ที่อำเภอบางแพ

สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดราชบุรี กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ : หลักสูตรการตอกลายงานหัตถกรรมเครื่องหนัง (เข็มขัดและกระเป๋าสะพายข้าง) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 12 มีนาคม 2561 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี