สรจ.พะเยาร่วมแถลงข่าวการจัดงานพ่อขุนงำเมือง และ “เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 32 จังหวัดพะเยา” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2561 เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานพ่อขุนงำเมือง และ “เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 32 จังหวัดพะเยา” ประจำปี 2561 ณ ลานพ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแถลงการจัดงาน ซึ่งจังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 – วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม ไปจนถึงบริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเป็นการเพื่อสักการะพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยาองค์ที่ 9 (พ.ศ.1781-1839) ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้แคว้นพะเยา โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายซึ่งแบ่งเป็น 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณข่วงวัฒนธรรม/ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง 23 กุมภาพันธ์ เป็นพิธีเปิดงานฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป , พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 5 มีนาคม , กาดมั่วครัวแลงทุกคืน ,ตักบาตรเช้าวันที่ 1 มีนาคม(มาฆะบูชา),ขบวนตานข้าวทิพย์ ,ฟ้อนเล็บ,ถนนสายดอกไม้, การแสดงของผู้สูงอายุ,ขบวนแห่เครื่องราชสักการะทางบก/ทางน้ำ ,ดนตรีในสวน/พลุไฟ จุดที่ 2 บริเวณถนนชายกว๊านพะเยา ตลอดทั้งสายจะมีถนนสายดอกไม้ รำวงย้อนยุค/ลีลาศรำวง Slow Life,กาดนัดงานศิลป์ /การประกวดภาพวาด/ถนนสายวัฒนธรรม/การแสดงดนตรีเปิดหมวก/เซลฟี่ และใกล้ท่าเรือวัดติโลกอาราม จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐและสินค้า OTOP และจุดที่ 3 บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา จะมีเวทีกลาง บูธอำเภอ 9 อำเภอ บูธกาชาด บูธส่วนราชการ จำนวน 20 บูธ และบูธนิทรรศการต่างๆ สำหรับกิจกรรมที่จุดนี้ ประกอบด้วย การประกวดธิดาพ่อขุน ประกวดธิดาชาติพันธุ์ ประกวดร้องเพลงท้องที่/ท้องถิ่น ประกวดร้องเพลงเยาวชน มหกรรมชาติพันธุ์ และพิธีเวียนเทียนทางน้ำเนื่องในวันมาฆะบูชา กำหนดจัดขึ้นช่วงเย็นของวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วัดติโลกอาราม จังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 – วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม ไปจนถึงบริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส. พะเยา

หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

www.facebook.com/permalink.php