ฝ่ายแรงงาน สอท.กรุงโซล ร่วมพิธีเปิด Rainbow Cafe ของธนาคาร Shinhan สาขาอึยจองบู

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 61 นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด Rainbow Cafe ของธนาคาร Shinhan สาขาอึยจองบู ที่อยู่ 8 Haengbok-ro, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do
 
ทั้งนี้ ฝ่ายแรงงานฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญแรงงานชาวไทยที่อยู่ในเขตอึยจองบูหรือไกล้เคียง ใช้บริการ Rainbow Cafe ของธนาคาร Shinhan สาขาอึยจองบู เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจิบชา กาแฟ,เป็นที่ให้บริการข้อมูลทางการเงิน, ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ มีล่ามภาษาไทย(คุณสถิดาภรณ์ เอี่ยมธงชัย เบอร์โทร 010-6605-1725 ) ให้บริการในวันอาทิตย์