สนร.สิงคโปร์ ตรวจเยี่ยมสภาพการทำงานบริษัท Hiap Seng

วันนี้(23 มีนาคม 2561) นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้เดินทางไปบริษัท Hiap Seng Engineering Ltd. เพื่อประชุมร่วมกับนายจ้าง พร้อมดูสภาพการทำงาน และเยี่ยมแรงงานไทย ทีทำงานในบริษัท

บริษัท Hiap Seng Engineering Ltd. ขณะนี้มีแผนที่จะนำแรงงานไทยมากกว่าร้อยตำแหน่งเข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์เพิ่มเติมจากเดิมอีก