ประกาศการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่น 日本語作文コンクールの結果発表

          ตามที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้จัดการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวไทย ในหัวข้อ “การฝึกงานและอนาคตของข้าพเจ้า” โดยประกาศรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นได้ทำการตัดสินผู้ชนะรางวัลแล้ว สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นจึงขอประกาศผลการตัดสิน ดังนี้