ฝ่ายแรงงาน สอท.กรุงโซล ขอนำเสนอการ์ตูนเรื่อง "คำแนะนำแก่แรงงานต่างชาติที่เตรียมจะกลับประเทศ" จัดทำโดย HRD Korea

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอนำเสนอการ์ตูน เรื่อง "คำแนะนำแก่แรงงานต่างชาติที่เตรียมจะกลับประเทศ" จัดทำโดย กระทรวงแรงงานและการจ้างงานเกาหลี (MOEL) และหน่วยงาน HRD Korea เป็นรูปภาพการ์ตูนง่ายๆ ที่นำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการยื่นรับเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของแรงงานต่างชาติที่กำลังจะกลับประเทศ เชิญเข้าไปอ่านฉบับเต็มได้ที่ลิ้งค์ https://www.eps.go.kr/eo/BusiPsttOutInfoM.eo?natNm=th&pageGb=04