ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.เกาสง ขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์กรณีนายฉัตรชัย ขุริดี ป่วยจากการกินหอยดิบ

สนร. เกาสง ขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเงินกรณีนายฉัตรชัย ขุริดี แรงงานไทยเดินทางมาทำงานกับนายจ้างไต้หวันบริษัท Uni-President Glass Industrial Co.,Ltd. เมืองไถหนาน

นายฉัตรชัยฯ มีอาการป่วยเนื่องจากการติดเชื้อโรคจากการรับประทานหอย เข้าไปทำลายระบบเซลส์ประสาทสมองทำให้ไม่มีสติสัมปชัญญะ ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 6 มี.ค – 15 พ.ค. 61 และเดินทางกลับไปรักษาตัวต่อที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 ซึ่งเป็นที่น่าประหลาดใจว่า เมื่อกลับถึงประเทศไทยมีอาการดีขึ้น สามารถกระพริบตาตอบสนองการสื่อสารจากบิดามารดาได้

ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 527,549 เหรียญไต้หวัน โดยมีรายนามผู้ให้ความอนุเคราะห์ ดังนี้

1. บจง. ไต้หวัน (Man-Strong Manpower Mgt. Co.,Ltd.) 218,536 เหรียญไต้หวัน
2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 51,286 เหรียญไต้หวัน
3. มูลนิธิโรงพยาบาลฉีเหม่ย 47,997 เหรียญไต้หวัน
4. มูลนิธิ Chang Yung-Fa (Evergreen Group) 37,500 เหรียญไต้หวัน
5. นายจ้าง 35,605 เหรียญไต้หวัน
6. เพื่อนร่วมงาน 31,200 เหรียญไต้หวัน
7. มูลนิธิฉือจี้  20,000 เหรียญไต้หวัน
8 กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานฯ กรมการจัดหางาน 25,148 เหรียญไต้หวัน
9. ญาติในไต้หวัน 20,277 เหรียญไต้หวัน
10. บจง.ไทยฯ (ชินชัย อินเตอร์เนชันแนล จำกัด)  20,000 เหรียญไต้หวัน
11. นางสาวปราณอม  แผนใหญ่   20,000 เหรียญไต้หวัน