ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กลุ่มตัวแทนของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกงประมาณ 150 คน ได้รวมตัวกันเดินประท้วงจากบริเวณเขต Central ไปยังหน้าที่ทำการพรรค The New People’s Party เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียน Eunice Yung Hoi Yan กรณีที่นาง Eunice

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กลุ่มตัวแทนของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกงประมาณ ๑๕๐ คน ได้รวมตัวกันเดินประท้วงจากบริเวณเขต Central ไปยังหน้าที่ทำการพรรค The New People’s Party เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียน Eunice Yung Hoi Yan กรณีที่นาง Eunice ได้ตั้งคำถามกับรัฐบาลฮ่องกงเกี่ยวกับการรวมตัวกันของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติในช่วงวันหยุด ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของสาธารณชน ร้านค้า รวมถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะ ในฮ่องกง เมื่อวันที่ 24 พฤษาคม 2561 ณ Legislative Council (LegCo) ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้แรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติในฮ่องกงรู้สึกไม่พอใจ 

โดยนาง Eunice ได้กล่าวคำขอโทษและไม่ตั้งใจที่จะกระทบความรู้สึกของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ เพียงแต่สะท้อนความเห็นของประชาชนบางส่วนในมุมมองที่เป็นกลาง อย่างไรก็ดี จะเดินหน้าในการหารือกับรัฐบาลเกี่ยวกับการหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติใช้ในช่วงวันหยุดต่อไป 

อย่างไรก็ดี Eman Villanueva ตัวแทนกลุ่มแรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน เห็นว่าการขอโทษของ นาง Eunice ยังไม่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจ เพราะสิ่งที่นาง Eunice กล่าวไว้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แสดงให้เห็นว่าแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติเป็นสาเหตุของความไม่เป็นระเบียบและสุขอนามัยต่างๆ โดยที่นาง Eunice มิได้คำนึงถึงสวัสดิการใดๆ ของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ ทางกลุ่มฯ จึงเรียกร้องให้มีออกแถลงการณ์ขอโทษต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ และหวังว่าทางพรรคฯ ควรจะดำเนินการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ อาทิ ปรับปรุงมาตรฐานที่อยู่อาศัย และกำหนดชั่วโมงการทำงานของผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติ เป็นต้น สำหรับกลุ่มแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านไทยที่เข้าร่วมการเดินขบวน ประมาณ ๑๐ คน นำโดยสมาคมรวมไทยในฮ่องกง 

อนึ่ง สำหรับแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านไทยนั้น ในวันอาทิตย์จะพบปะรวมตัวกันบริเวณสวนสาธารณะ Carpenter Road Park สวนสาธารณะต๋ากู๋เหล่งโต๋ว เขตเกาลูนซิตี้ หรือเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่ม สมาคมวัด และโบสถ์คริสจักร์ต่างๆ อาทิ เรียนภาษา นวด รำไทย งานฝีมือ หรือประกอบพิธีทางศาสนา เป็นต้น