สนร.บรูไน ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้ออกเยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่บริษัท Azira Enterprise เลขที่ Lot 4349 Spg 36 Sungai Duhun, Kuala Belait ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์และเคาะพ่นสีรถยนต์ มีแรงงานไทย 6 ราย มีผู้จัดการชื่อ นายฉลาด แก้วทุ่ง จากการสอบถามและพูดคุยกับแรงานไทยพบว่าทำงานมาหลายปี มีรายได้ดีกว่าที่เมืองไทย นายจ้างจัดสวัสดิการให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น มีที่พักให้ มีอาหารกลางวันให้ จึงได้ให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาจากยาเสพติด การใช้ชีวิตในการทำงานต่าง ๆ รวมถึง ได้ฝากความห่วงใยไปยังผู้ใช้แรงงานทั้ง 6 ราย โดยพร้อมจะให้คำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่แรงงานไทยอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 จะมีทีมแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข มาตรวจสุขภาพให้แก่แรงงานไทยที่บรูไน ฟรี ซึ่งได้รับความสนใจจากแรงงานไทยเป็นอย่างมาก และ สนร.บรูไน จะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป