สนร.บรูไน ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานไทยที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่พัก

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานไทย จำนวน 8 ราย ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่พักภายในบริเวณบริษัทของนายจ้างชื่อ SWEE Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่ Spg.639 Km.8 Jalan Tutong BF1320 Bandar Seri Begawan ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเพลิงไหม้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. ของวันที่ 13 มิถุนายน 2561 จากการตรวจเยี่ยมและสอบถามพูดคุยกับแรงงานไทยสันนิษฐานว่าต้นเพลิงเกิดจากบริเวณห้องครัวของบ้านพักคนงานต่างชาติซึ่งอยู่ติดกัน และมีคนงานพักอยู่ในบริเวณดังกล่าวทั้งหมด 47 ราย และไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว ในเบื้องต้น สนร. บรูไน ได้ประสานพูดคุยกับนายจ้างซึ่งนายจ้างได้ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานเป็นอย่างดี โดยจัดที่พักให้ และมอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งแก่แรงงานเพื่อนำไปจัดซื้อของใช้ที่จำเป็น ทั้งนี้ สนร.บรูไน ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้าและของใช้อื่นๆ ที่จำเป็นไปมอบให้แก่ผู้ใช้แรงงานไทยทั้ง 8 ราย เรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป