หารือการขยายตลาดแรงงานของผู้ฝึกงานสาขาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ สนร.ญี่ปุ่น

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สนร.ญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ และวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เจ้าหน้าที่องค์กรผู้ส่งและองค์ผู้รับ เพื่อหารือการขยายตลาดแรงงานแก่ผู้ฝึกงานไทยในสาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ช่างเคาะพ่นสีรถยนต์ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาระดับ ปวส. ที่จบการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่มีงานทำ กำลังเป็นที่สนใจของทางวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าว ได้มาฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นมีภารกิจส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วจึงเล็งเห็นว่า การส่งเสริมให้นักศึกษาที่จบแล้วยังไม่มีงานทำ ให้มีงาน มีรายได้ เป็นเรื่องที่สำคัญ

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นได้ให้คำปรึกษา แนะนำถึงขั้นตอนการส่งและการรับผู้ฝึกงานเทคนิคแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย