ฝ่ายแรงงาน สอท ณ กรุงเทลอาวีฟ เดินทางหารือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอิสราเอล เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบรอบ Gaza

ฝ่ายแรงงาน สอท ณ กรุงเทลอาวีฟเดินทางหารือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอิสราเอล เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบรอบ Gaza ล่าสุดและแผนรักษาความปลอดภัยให้แรงงานไทยที่ทำงานรอบชายแดน Gaza

1. เขต Eshkol ทางตอนใต้สุดของ Gaza มีแรงงานไทยทำงานในรัศมี 2-10 กม ประมาณ 2,500 คน มี Bomb shelter จำนวน 1,000 หลัง ล่าสุดถูกโจมตีด้วยจรวดและกระสุนปืนใหญ่มากที่สุด  

2. เขต Saad ห่างชายแดน Gaza ทางเหนือ 5 กม มีแรงงานไทยประมาณ 1,700 คน ล่าสุดถูกกลุ่ม Hamas ใช้ว่าวผูกระเบิดเพลิงปล่อยข้ามมาสร้างความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรในบริเวณกว้าง

แนวปฏิบัติของทางอิสราเอล คือ เมื่อมีสถานการณ์ ทางกองกำลัง IDF จะโทรศัพท์และใช้ sms แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานความปลอดภัยท้องถิ่น เพื่อให้แจ้งข่าวต่อไปยังชุมชนและนายจ้างที่มีแรงงานไทย ให้ทราบถึงระดับภัยคุกคามและการปฏิบัติตนตามขั้นตอนในช่วงนั้นๆ และหากภัยคุกคามถึงระดับสูงสุด ทางกองกำลัง IDF จะเป็นผู้เข้ามาควบคุมการเคลื่อนย้ายคน ทั้งชาวยิวและแรงงานไทยขึ้นไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางภาคกลาง

ฝ่ายแรงงานได้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นส่งต่อข่าวสารและคำแนะนำในการปฏิบัติตนจาก IDF ให้ฝ่ายแรงงานด้วย เพื่อให้สามารถช่วยกระจายข่าวสารสู่กลุ่มแรงงานไทยได้อย่างทั่วถึง

ฝ่ายแรงงานได้ย้ำเตือนให้แรงงานไทยตื่นตัว รับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่ออกไปถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปเมื่อเกิดสถานการณ์  

ทั้งนี้ ฝ่ายแรงงานได้นำความห่วงใยของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และกระทรวงแรงงานส่งไปยังแรงงานไทยทุกคนด้วยแล้ว