นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะกรมการจัดหางาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในฮ่องกง

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะกรมการจัดหางาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ในฮ่องกง โดยตรวจเยี่ยมสมาคมสตรีไทยในฮ่องกง สหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง สมาคมรวมไทยในฮ่องกง จุดนัดพบอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเป็นการบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานแรงงานเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงพบปะพูดคุยกับแรงงานไทยที่ออกมาพักผ่อนในวันหยุดบริเวณสวนสาธารณะ Carpenter Road Park เขตเกาลูนซิตี๊ โดยได้ให้โอวาทแก่แรงงานไทยให้หมั่นฝึกฝน เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้แบบพี่สอนน้อง รวมถึงเมื่อทำงานในฮ่องกง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของฮ่องกงอย่างถูกต้อง ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารฯ ได้พบปะหารือกับนายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เกี่ยวกับแรงงานไทยและกลุ่มคนไทยในฮ่องกงด้วย อนึ่งการเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแรงงานของคณะผู้บริหารในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับและสร้างขวัญและกำลังใจให้แรงงานเป็นอย่างมาก