สำนักงานแรงงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2 ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอรายงานโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ดังนี้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2 ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง โดยมีนายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน สำหรับในปี 2561 เป็นการจัดทดสอบมาตรฐานฝืมือแรงงาน สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ณ เมืองกง ครั้งที่ 6 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 ณ ร้านอาหารไทย Siam Garden เขต North Point มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จากสาขาอาชีพต่างๆ อาทิ พ่อครัว แม่ครัว ผู้ช่วยแม่บ้าน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวนทั้งสิ้น 25 คน แบ่งเป็นระดับ 1 จำนวน 11 ราย และระดับ 2 จำนวน 14 ราย