ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานในเรือสินค้ามัลลิกา นารี

 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้ประสานบริษัท Precious Shipping Public Co. Ltd. เพื่อขออนุญาตตรวจเยี่ยมแรงงาน กลุ่มคนประจำเรือ ในเรือมัลลิกา นารี จำนวนแรงงาน 22 คน โดยเรือดังกล่าวเป็นเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สัญชาติไทย ณ ท่าเรือ Jurong Port ประเทศสิงคโปร์