การจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครบรอบ 21 ปีแห่งการก่อตั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HK SAR) ณ ลาน Golden Bauhinia Square ศูนย์ประชุม HKCEC (HK Convention &Exibition Centre) ฝั่งฮ่องกง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยผู้บริหารสูงสุด Mrs. Carrie Lam จัดพิธีเฉลิมฉลองวันครบรอบ 21 ปีแห่งการก่อตั้งเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HK SAR) ตั้งแต่เวลา 08:00 น โดยเริ่มจากการเชิญธงสู่เสา ณ ลาน Golden Bauhinia Square ศูนย์ประชุม HKCEC (HK Convention &Exibition Centre) ฝั่งฮ่องกง โดยมีอดีตผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงหลายท่านร่วมเป็นเกียรติ อาทิ Mr. Tung Kin Wah, Mr.Donald Tsang และ Mr. Leung Chun Ying หลังเสร็จสิ้นพิธี มีการมอบรางวัล Golden Bauhinia Award แก่บุคคลที่สร้างสาธารณประโยชน์แก่สังคม จำนวน 282 รางวัล

ในวันเดียวกันนี้ รัฐบาลได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้สาธารณชนร่วมเฉลิมฉลอง อาทิ การแสดงเชิดสิงโต มังกร การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงเรือพ่นน้ำสวยงามในอ่าววิคตอเรีย และการแสดงนิทรรศการวิชาการต่างๆ อาทิ Greater Bay Area Plan 
 
อนึ่ง รัฐบาลฮ่องกงกำหนดให้วันที่ 1 ก.ค.61 เป็นวันหยุดราชการ และในปีนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ จึงกำหนดให้วันจันทร์ที่ 2 ก.ค.61 เป็นวันหยุดชดเชย ในการนี้ แรงงานไทย     จึงได้รับสิทธิหยุดงานด้วยเช่นกัน