สนร.สิงคโปร์ จัดกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์จัดกิจกรรม ”อาสาสมัครแรงงานเดินเพื่อสุขภาพ” โดยกิจกรรมเป็นการเดินจากสถานเอกอัครราชทูตไทยไปสวนสาธารณะ Botanic Garden ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมประมาณ 80 คน