ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการนวดสปา

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ ร้าน Banyan Tree Spa ณ โรงแรม Marina Bay Sand ซึ่งประกอบกิจการด้านการนวดสปา โดยมีพนักงานเป็นคนไทยประมาณ 16 คน จากการเยี่ยมตรวจ แรงงานไทยทุกคนมีความเป็นอยู่ในที่ทำงานดีมาก โดยผู้บริหารระดับสูงก็เป็นคนไทยด้วย