ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ร่วมบันทึกเทปและลงนามถวายพระพร ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 นายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และคู่สมรส พร้อมด้วยหัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ณ เมืองฮ่องกง ร่วมบันทึกเทปและลงนาม ถวายพระพร ณสถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ณ วัดพุทธธรรมาราม เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยในฮ่องกงเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน