สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีนายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ เป็นประธานพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวนำคำถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า ณ วัดฮ่องกงธรรมมาราม โดยมีแรงงานไทย  คนไทย และคนท้องถิ่นเข้าร่วมงานประมาณ 80 คน

ในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. นางจารุณี นครศรี กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานพิธีถวาย พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯโดยถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลฯ และ นำแรงงานไทย คนไทยร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า ณ วัดเมฆธรรมวนาราม โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน