ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. มาเลเซียร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร.มาเลเซีย) นำโดยนางสาวกรรณิกา แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที ร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเซีย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ เมืองกวนตัน รัฐปาหัง    โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่คนไทยในมาเลเซีย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติตัวได้เหมาะสมเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่ายขึ้น

   

  

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 11 คน มาบริการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ตรวจสุขภาพทั่วไป การวัดความดัน การตรวจน้ำตาลในเลือด การวัดภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ซึ่งมีแรงงานไทย และคนไทยในพื้นที่ ร้านอาหาร ร้านนวด และแม่บ้าน ทยอยเข้ามารับบริการตรวจสุขภาพ รวมจำนวนทั้งสิ้น 55 คน โดยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดหลัง ปวดเมื่อยตามร่างการ และเป็นหวัดเล็กน้อย

จากผลการวัดความพึงพอใจในการให้บริการ พบว่าผู้มารับบริการมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก และต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลและค่ายาในประเทศมาเลเซียมีราคาสูงมาก

*************************