สนร.บรูไน ร่วมกับ สอท.จัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชินี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน และสมาคมคนไทยในบรูไน จัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 ณ ลานกีฬา สถานเอกอัครราชทูต เพื่อให้แรงงานไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความสามัคคีในหมู่แรงงานไทยและคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศบรูไน โดยในงานมีการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬาสันทนาการต่างๆ มีการแจกรางวัล มีอาหารน้ำดื่มฟรี และแรงงานไทยจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง