ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สรจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์

                  วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายนางไพฑูรย์ เหล็กมั่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและค้ามนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอลับแล จำนวน 3 แห่ง คือ ตลาด OTOP เทศบาลหัวดง อ.ลับแล บจก.สยามไชน์เปเปอร์ และ บจก.ศิลป์โยธา (ก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุ่งกะโล่ อ.เมืองอุตรดิตถ์