ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

‘บิ๊กอู๋’ มอบรางวัลสปก.ดีเด่น ยกระดับแรงงานก้าวสู่ ’ไทยแลนด์ 4.0’

วันที่: 
13 กันยายน 2018

 

          วันนี้ (13 ก.ย. 61) เวลา 12.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งปีนี้มีสถานประกอบกิจการดีเด่นได้รับโล่และใบเกียรติบัตร จำนวน 59 แห่ง เป็นสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 แห่ง และภูมิภาคจำนวน 41 แห่ง การดำเนินการของสถานประกอบกิจการดังกล่าวเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการส่งเสริมขีดความสามารถตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆ ได้มีการพัฒนาทักษะฝีมือของพนักงานด้วย ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อมูล
13 กันยายน 2561