สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในฮ่องกงและมาเก๊า

              สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยนางจารุณี นครศรี กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) และนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ เยี่ยมแรงงานไทยในฮ่องกงและมาเก๊าระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 เพื่อการส่งเสริมขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ ดังนี้

              1. วันที่ 6 กันยายน 2561 ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ร้านอาหารไทย ช้างสยาม มาเก๊า     มีแรงงานตำแหน่งพ่อครัวแม่ครัว นักดนตรี พนักงานทำความสะอาด จำนวน 11 คน

 

                 2. วันที่ 7 กันยายน 2561 ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ โรงแรม The Venetian, Wynn Palace และ New Galaxy ประกอบด้วย หัวหน้าพ่อครัว พ่อครัวแม่ครัว พนักงานนวดสปา และพนักงานบริการด้านต่างๆ ในโรงแรมและคาสิโน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานไทยที่ Wynn Palace ส่วนหนึ่ง   เป็นบัณฑิตจบใหม่ ซึ่งได้รับการจ้างงาน โดยกรมการจัดหางานจัดส่ง (จัดส่งโดยรัฐ) เดินทางเข้ามาทำงานระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ศกนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมก่อนเข้าทำงาน   นอกจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมสถานที่พักอาศัย ซึ่ง Wynn Palace จัดให้ลูกจ้างต่างชาติในสถานประกอบการได้เข้าพัก

                               2.1 โรงแรม The Venetian ในเเครือ Sands China มาเก๊า

 

  

 

  

  

 

  

                            2.2 โรงแรม Wynn Palace มาเก๊า

 

 

 

 

                            2.3 โรงแรม Banyan tree ในเครือ New Galaxy มาเก๊า

 

 

 

                3. วันที่ 8 กันยายน 2561  ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ร้านอาหารไทย ใบเตย ฮ่องกง จำนวนกว่า    20 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร พ่อครัวแม่ครัว และพนักงานเสิร์ฟ และได้รับทราบว่า ผู้ประกอบการร้านอาหารประสงค์จะขยายกิจการสาขาและมีความต้องการพ่อครัวแม่ครัวจากประเทศไทย

 

   

    

               ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการจัดหางานประชุมร่วมกับสำนักงานแรงงาน เพื่อสรุปแนวทางการส่งเสริมขยายตลาดแรงงานฝีมือภาคการบริการในมาเก๊าซึ่งถือเป็นตลาดแรงงานที่มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการจัดส่งคนหางานโดยวิธีการรัฐจัดส่ง และการพิจารณาทบทวนสภาพความเป็นสมาชิกภาพกองทุนฯ ของแรงงานไทยในต่างประเทศที่สิ้นสภาพความเป็นสมาชิก แต่ไม่สามารถต่ออายุสมาชิกได้