ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เยี่ยมสมาคมรวมไทยและสมาคมสตรีไทยในฮ่องกง

                วันอาทิตย์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล ( ฝ่ายแรงงาน) นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และ เจ้าหน้าที่  ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่สมาคมรวมไทย  ในฮ่องกง ในโอกาสจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษแก่แรงงานไทยจำนวนกว่า ๖๐ คน  โดยมีนางสาวบังอร ธรรมสอน ประธานสมาคม ได้กล่าวถึงประวัติการก่อตั้งสมาคมและแนะนำคณะกรรมการดำเนินงานของสมาคมรวมไทยในฮ่องกง

              นอกจากนี้ได้เยี่ยมและให้กำลังใจสมาคมสตรีไทยในฮ่องกง โดยนางสาวปรัชญา ศรีพัฒน์ ประธานสมาคม ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะกรรมการดำเนินงาน โดยกล่าวถึงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานด้วยทักษะ ด้านงานต่างๆ เช่น การแกะสลักผลไม้ งานใบตอง การทำดอกไม้ประดิษฐ์ การให้บริการอื่นๆ ได้แก่การให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน และแรงงานไทยในฮ่องกง    การจัดที่พักฉุกเฉินเบื้องต้น และประสานสำนักงานแรงงานฯ ให้ติดตามสิทธิประโยชน์ที่แรงงานควรได้รับ