สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตหยุ่นหลอง

                วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ๒๕๖๑ นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล( ฝ่ายแรงงาน) นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตหยุ่นหลอง ฮ่องกง โดยนายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป๊นประธานในพิธี โดยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ และกล่าว คำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งผู้เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์  มีคนไทยเข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า 60 คน