ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ออกเยี่ยมสหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง และ ร่วมจิกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล( ฝ่ายแรงงาน) นางสาวอรอนงค์    ศรีสุวิทธานนท์รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมสหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง     โดยนางพบสุข กาสิงห์ประธานสหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะกรรมการดำเนินงาน และกล่าวถึงกิจกรรมที่สหภาพฯ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในฮ่องกง  มีการจัดที่พักฉุกเฉินเบื้องต้น และประสานสำนักงานแรงงานฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือติดตามสิทธิประโยชน์ที่แรงงานควรได้รับ

 

 

                ในช่วงบ่าย สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมกับกลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดิน  จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช    บรมนาถบพิตร ในหลวง  รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล  อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ตลาดเก๋าหล่งเส่ง (Kowloon City) ฮ่องกง โดยนางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล ( ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า ๑๐๐ คน