สนร. สิงคโปร์ ร่วมปฐมนิเทศ นักศึกษา มสธ ในสิงคโปร์

                นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษา มสธ. ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ จาก มสธ. มาเป็นผู้บรรยายปฐมนิเทศแก่นักศึกษา โดยมีนักศึกษามาร่วมประมาณ 25 คน ณ ชมรม มสธ. ในประเทศสิงคโปร์ ชมรมสามัคคีไทยไกลบ้าน(สิงคโปร์) ตึกโกลเด้นไมล์