ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. สิงคโปร์ นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) คนใหม่ เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

                เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานคนใหม่ ได้เข้าพบนายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งโดยมีนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูต และนางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน เข้าร่วมด้วย ก่อนเข้ารับตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานที่สิงคโปร์ นางสาวกมลวรรณฯ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาระบบการจ่ายประโยชน์ทดแทน สำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม