สนร. สิงคโปร์ ร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน ต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)

               วันที่ 14 ตุลาคม 2561 สนร. สิงคโปร์ ร่วมกับ อาสาสมัครแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้รวมตัวกันเพื่อต้อนรับ นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึษา (ฝ่ายแรงงาน) คนใหม่ ณ ศูนย์แรงงานนอกเวลาราชการ ตึกโกลเด้นไมล์ โดยมีอาสามัครแรงงานเข้าร่วมประมาณ 30 คน