ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานทำบุญออกพรรษาที่วัดเมฆธรรมวนารามและให้บริการจุดนัดพบ อาสมัครแรงงานไทยในต่างประเทศ (อสรต.) ที่สวนเล็กเกาลูนซิตี้ เขตเกาลูน ฮ่องกง

              วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล ( ฝ่ายแรงงาน) นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทำบุญออกพรรษา ที่วัดเมฆธรรมวนาราม โดยมีนายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ กงสุล (ฝ่ายแรงงาน)กล่าวแนะนำตัวและภารกิจของสำนักงานฯ การแสดงจากกลุ่มสมาคมคนไทยในฮ่องกง ทอดผ้าป่าถวายแด่พระสงค์ โรงทานจากกลุ่มคนไทย   ในฮ่องกง มีชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานจำนวนมากกว่า 300 คน

               ในช่วงบ่าย สำนักงานแรงงานฯ ได้เยี่ยมจุดนัดพบอาสาสมัครแรงงานไทยในต่างประเทศ (อสรต.) ที่สวนแล็ก เกาลูนซิตี้ เขตเกาลูน ซึ่งให้บริการนอกสถานที่ในอาทิตย์ที่สามของทุกๆ เดือน ตั้งแต่เวลา ๑๔. - ๑๖.๐๐ น. โดยให้บริการรับรายงานตัวกับแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านที่เดินทางเข้าทำงานใหม่ในฮ่องกง ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหา การทำงานแก่แรงงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแรงงาน และแจกคู่มือการทำงานในฮ่องกง แก่ผู้มารับบริการ