ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมข้าราชการจากสำนักงานประกันสัมคม

               เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการจากสำนักงานประกันสังคม จำนวน 8 ท่าน ที่เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษจากสถาบัน ERC สิงคโปร์ โดยคณะได้มีโอกาสมาเยี่ยม สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ด้วยในวันที่ 25 ตค.2561 ด้วย