ก.แรงงาน ประชุมการจัดกิจกรรมออกร้านกาชาด

           วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดนิทรรศการในกิจกรรมออกร้านกาชาดกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

---------------------------------------

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว

7 พฤศจิกายน 2561