ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี สนับสนุนเงินการจัดการแข่งขันพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬากลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี นางเบ็ญจมาศ ธรรมภักดี จัดหางานจังหวัดสระบุรี นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดสระบุรี นางสุชาดา ชี้เจริญ ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี และนายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี สนับสนุนเงินการจัดการแข่งขันพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ และลูกเปตอง เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬากลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ให้แก่สหภาพแรงงานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง แข่งขัน ณ สนามกีฬาบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวธนพร วิจันทร์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี

 

****************************************