ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน หารือข้อราชการเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

วันที่: 
08 พฤศจิกายน 2018

           วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร.เจนีวา และ นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าพบนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เพื่อหารือข้อราชการ และร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ นครเจนีวา

 

 

+++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อมูล - ภาพ/

8 พฤศจิกายน 2561