รมว.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

วันที่: 
08 พฤศจิกายน 2018

          วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้แทนจากจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

---------------------------------------

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ - ข่าว

8 พฤศจิกายน 2561