ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. สิงคโปร์ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง

               สนร. สิงคโปร์ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวดลจิต ประดิษฐ์วงษ์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทยรวมใจลอยกระทง จัดโดยวัดอานันทเมตาราม ร่วมกับชมรมสามัคคีไทยไกลบ้าน(สิงคโปร์) โดยมีนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดกระทง การแสดงบนเวทีการละเล่นไทย การแสดงมวยไทย และการจัดแสดงผลงานการแกะสลักผักผลไม้ โดยมีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมาก