ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติไทย จัดโดยสมาคม ชาวไทย ในฮ่องกง ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬา อาก๊าย โหลวก๊าย เกาหล่งเส่ง เกาลูนซิตี้ และจัดบริการแรงงานเคลื่อนที่ ที่สวนสาธารณะเก๋าหล่งเส่ง เขตเกาลูนซิตี้

                วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว  กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมชาวไทยในฮ่องกง ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬา อาก๊าย โหลวก๊าย เกาหล่งเส่ง เกาลูนซิตี้ โดยกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นายอสิ ม้ามณีเป็นประธานในพิธีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 11 รูป มีการละเล่น โชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย การแข่งขันชกมวย การประกวดนางงามวันชาติไทย (ธิดาช้าง) การรำอวยพร ฯลฯ แม้มีฝนตกแต่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวฮ่องกงมาร่วมงานจำนวนมากประมาณ ๕๐๐ คน ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สำนักงานแรงงานฯ จัดหน่วยบริการแรงงานเคลื่อนที่ ที่สวนสาธารณะ Tak Ku Ling Road Rest Garden (สวนเล็ก) เขตเกาลูนซิตี้ โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครแรงงาน ให้บริการรับรายงานตัวแรงงาน จำนวน 5 ราย และให้บริการแนะนำด้านการทำงานแก่ญาติและแรงงานจำนวน 3 ราย เนื่องจากมีฝนตกจึงย้ายหน่วยบริการ โดยได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากศูนย์คริสตจักรไทยพระพร จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้