ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“บิ๊กอู๋” เยี่ยมผู้ประกันตนบาดเจ็บ ย้ำ! เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่

วันที่: 
28 ธันวาคม 2018

           รมว.แรงงาน เยี่ยมผู้ประกันตนบาดเจ็บ เน้นย้ำหากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุในกรณีฉุกเฉินวิกฤติ ให้มีสิทธิทุกที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใน 72 ชั่วโมงแรก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาล และให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการบริการอย่างปลอดภัย

   วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติที่เป็นผู้ประกันตนราย นายอมรเทพ  ทาใจ อายุ 27 ปี ตำแหน่งพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 ที่ประสบอุบัติเหตุรถชน ขณะไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ห้างธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ขณะนี้กำลังพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. โดยผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์จากสิทธิการรักษาพยาบาล 3 กองทุน (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการข้าราชการ)  แบ่งเป็น 1. สิทธิ UCEP กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต 2. สิทธิ พ.ร.บ. ประกันภัยรถยนต์จากคู่กรณี 3. สิทธิกองทุนเงินทดแทน คือ ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 2 ล้านบาท และค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน (ตามใบรับรองแพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัว) 

          รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ให้การดูแลผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุในกรณีฉุกเฉินวิกฤต ให้มีสิทธิทุกที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาล และให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการบริการอย่างปลอดภัย โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ โดยเฉพาะเรื่องค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการได้รับการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใน 72 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะพ้นวิกฤต แต่ผู้ประกันตนจะต้องแจ้งโรงพยาบาลที่รักษาว่าจะขอใช้สิทธิ UCEP อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน โดยสำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาจ่ายประโยชน์ทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ให้ภายใน 72 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตนหรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งสถานพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเลือกไว้โดยเร็ว เพื่อเข้ารักษาและรับผิดชอบในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนต่อไป 

         หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สำนักงานประกันสังคม – ข้อมูล/

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ/

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑